Araştırmaya göre, hayvandan insana enfeksiyonlar 2050 yılına kadar Kovid'den 12 kat daha fazla ölüme neden olacak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Araştırmaya göre, hayvandan insana enfeksiyonlar 2050 yılına kadar Kovid'den 12 kat daha fazla ölüme neden olacak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberlerigenel-5

ABD biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks’ten araştırmacılar, analizlerini dört tür zoonotik patojen üzerinde yoğunlaştırdılar: Filovirüsler (Ebola ve Marburg gibi), SARS Coronavirüs 1 (SARS’a neden olan), Nipah virüsü (beyin şişmesiyle bağlantılı) ve Machupo virüsü (beyin şişmesinden sorumlu) Bolivya kanamalı ateşi) Çok basit bir ifadeyle, çalışmanın söylediği şu: Birkaç yıl önce yaşadığımız hastalık giderek daha yaygın ve daha ölümcül hale gelecek

Araştırmacılar, yalnızca patojenler için spesifik dahil etme kriterlerini dikkate aldıkları ve önceki olayların ölçeğini çok aşan COVID-19 salgınının önemli etkisini hesaba katmadıkları için tahminlerinin muhtemelen ihtiyatlı olduğunu öne sürüyorlar pandemi

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, hayvanlardan kaynaklanan ve insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların hızlı yükselişine ilişkin endişeleri gündeme getirdi; bu durum, 2020’ye kıyasla 2050 yılında ölümlerde on iki kat artışa yol açma potansiyeline sahip

Çalışma, bu büyüyen küresel sağlık riskini ele almak için acil eylem ihtiyacını vurguluyor

Çok sayıda sürveyans programı ve pandemiye hazırlık önerisi önerilmiş olsa da, gereken tedbirlerin kesin kombinasyonu belirsizliğini koruyor ancak çalışma, küresel sağlığa yönelik giderek büyüyen bu tehdidin üstesinden gelme konusundaki acil ihtiyacın altını çiziyor

İnsan kaynaklı iklim değişikliği zoonotik hastalıklarda potansiyel bir artışla ilişkilendirilse de bunun küresel sağlık üzerindeki kesin etkisini tespit etmek hala zor

Bu hastalıklar insanlara doğrudan hayvanlarla temas, keneler ve sivrisinekler gibi vektörler, habitatlara maruz kalma ve kontamine yiyecek ve su tüketimi yoluyla bulaşabilir Bu eğilim devam ederse, bu patojenlerin 2020’ye kıyasla 2050’de dört kat daha fazla yayılma olayını tetikleyebileceği ve on iki kat daha fazla ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor

Araştırmacılar yaklaşık altmış yıllık epidemiyolojik veriler üzerinde kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi ve zoonotik hastalık yayılma olaylarının artan sıklığında rahatsız edici bir eğilimi ortaya çıkardı

Çalışma bulguları, yayılma salgınlarının sayısının yıllık yaklaşık yüzde 5 oranında arttığını ve rapor edilen ölümlerin yıllık yüzde 8,7 oranında arttığını gösteriyor

BMJ Global Health dergisinde yayınlanan çalışma, zoonotik kökenli olduğuna inanılan COVID-19 salgını da dahil olmak üzere, zoonotik hastalıkların günümüz salgınlarında oynadığı önemli rolün altını çiziyor


ABD’li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Biowork’ten araştırmacılar, salgın hastalıkların daha yaygın ve daha ölümcül hale geleceğini gösteren başka bir işaret daha buldu; öyle ki, 2050 yılına kadar bu tür hastalıklardan ölenlerin sayısının Kovid-19’dakinin yaklaşık 12 katı olma ihtimali oldukça yüksek